dzi-meteorite.com

Old DZI Bead
Line shape DZI bead
Item No.: C0022
$3000
Heaven and Earth DZI bead
Item No.: C0021
$3000
Tiger tooth DZI bead
Item No.: C0020
$3000
Heaven and Earth DZI bead
Item No.: C0019
$3500
Three Eyes DZI bead
Item No.: C0018
$2500
Heaven and Earth DZI bead
Item No.: C0017
$5000
Heaven and Earth DZI bead
Item No.: C0016
$5000
Two eyed DZI Beads Glass
Item No.: C0015
$2800
Two Heaven and Earth DZI bead
Item No.: C0014
$10000
Longevity DZI bead
Item No.: C0013
$15000
Three Eyes DZI bead
Item No.: C0012
$25000
Line shape DZI bead
Item No.: C0011
$9000
 12 
MS kun
MS kun
MS kun
MS kun
TOP